Dag van de Mantelzorg

10 NOVEMBER: DAG VAN DE MANTELZORG.

Op de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg staan de mantelzorgers centraal. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met diegene voor wie ze zorgen.
Mantelzorg is niet de alledaagse zorg, zoals bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.

Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar gehaald worden. Toch zijn het verschillende dingen. Mantelzorg overkomt je. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met diegene die zorg nodig heeft.
Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Zo`n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een ander.
De meeste mantelzorgers vinden het vaak vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel tegen tal van problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan, is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en maken veel mantelzorgers extra kosten.

Als kerk willen we de mantelzorgers in onze omgeving ondersteunen. We doen dat door op zondag 14 november tijdens de kerkdienst rozen beschikbaar te stellen om uit te delen aan een mantelzorger die u kent, die naast u of bij u in de straat of in het dorp woont. We hopen dat velen van u zondag 14 november een mantelzorger in het zonnetje willen zetten met een mooie roos.

Namens de Diaconie, Foekje Haan en ouderling vieren Hilly Popken                                                           

terug