40dagentijd

De eerste zondag van de veertigdagentijd hebben we een symbolische tafel; het jaarthema 'aan tafel' is verbonden met het 40-dagen thema 'Uit liefde voor jou'.
De actualiteit klinkt door in de compositie van de bloemschikking. De herinnering aan de watersnoodramp op TV in januari en februari, de aardbevingen in Syrië en Turkije, oorlogen zijn nog steeds gaande.

Dit alles is samen gevat in de volgende woorden:

Uit liefde voor jou word je
aan tafel genodigd.


Hier bijeen gekomen
meedragend beelden
van mensen en dieren
door water overspoeld.

Mensen en dieren
onder puin bedolven.

Mensen en dieren
door oorlog verjaagd
op blote voeten gaande in de vrieskou.


Ook ons hart voelt
soms door het leven
verhard en onderkoelt

Maar hoe hartverwarmend
mag het zijn
uit liefde aan tafel genodigd te worden

Delen is meer dan brood alleen
Licht aansteken is meer
dan een vlam op de kaars
en één bloem kan het ijs breken.

terug