Diakenen

De diakenen zijn actief in kerkdiensten en bieden hulp aan mensen die deze nodig hebben. Daarnaast stimuleren de diakenen bewustzijn binnen de gemeente van maatschappelijke vraagstukken, in Nederland en in de wereld. Ook zijn er diverse diaconale activiteiten die kerkleden organiseren met steun vanuit de diaconie.
Onze kerk heeft 4 diakenen:
 
Voorzitter : Hans Jansen
Secretaris : Bert Visser
Penningmeester : Sandra Lanting
Boekhouding : Foekje Haan

Contact:
diaconie@pkn-aalden.nl
Lees meer 

Werkgroep AZC

In Aalden is een asielzoekerscentrum en er zijn steeds diverse asielzoekers die trouw onze kerkdiensten bezoeken.
Het is een verrijking van ons gemeentezijn dat bewoners van het naburige AZC onze kerk weten te vinden. In een wederkerige gastvrijheid ontmoeten wij elkaar. In en na de zondagse diensten, bij Samen Eten, desgewenst in catechese. Waar gevraagd en nodig helpen wij waar wij kunnen.
Diverse gemeenteleden onderhouden op persoonlijke titel of via andere organisaties contacten.
Vanuit onze kerk is Anke Kamman aanspreekpunt.

Contact:
werkgroep-azc@pkn-aalden.nl 

Diaconaal Fonds

Voor speciale, acute financiële hulp heeft de diaconie de beschikking over een diaconaal fonds.

Wilt u helpen dit in stand te houden? Doneer op bankrekening Diaconie of scan onderstaande code met uw GIVT-app:
Lees meer 

Kerstattenties

In de adventsperiode schenken we aandacht aan onze oudste gemeente leden. Ze worden bezocht en we nemen een presentje mee.

Dit wordt verzorgd door Ina Mantjes.

Zij krijgt daarbij hulp van de jeugdclub.

 

Samen eten

Zo'n 7 à 8 keer per jaar zorgt een groep vrijwilligers voor een maaltijd in De Drieklank.

Voor 4 euro kan meegegeten worden.
Kijk in de agenda voor de data.

Contactpersonen:
- Mini v.d. Kooi

- Anja Feunekes
 

Inzamelingsactie

In de hal van De Drieklank staat een inzamelbox voor postzegels, ansicht- en geboortekaarten, mobieltjes, cartidges en toners. 
Help mee, verzamel mee!
De inhoud van de box levert de diaconie regelmatig in bij een inzamelpunt van Kerk in Actie.

Voor meer informatie wat hier allemaal mee gebeurt, lees verder op:
Kerk in Actie inzamelingsactie
 

Vervoer naar de kerk

Er bestaat een mogelijkheid voor vervoer naar de kerk. Wie om welke reden dan ook gebruik wil maken van het kerkvervoer kan contact opnemen met Rob van der Helm.

Contact:
06-25024084

Lees meer 

Kerkdienst thuis

Als u geen mogelijkheid hebt om naar de kerk te gaan zijn de diensten ook te horen en te zien via kerkdienstgemist.nl 
De diaconie kan u eventueel helpen om dit bij u tot stand te brengen. Neem hiervoor contact op met Hans Jansen. 

Contact:
06-13184321
Lees meer 

Avondmaal

De Maaltijd van de Heer wordt minstens vijf keer per jaar gevierd.

In de regel op de 2e zondag van de maanden januari, juni, september, november en op Witte Donderdag.
 
Lees meer