Over ons

Wij zijn een kleine plattelandsgemeente. Onze kerk staat in het Drentse dorp Aalden en onze gemeenteleden wonen in de vijf dorpen die behoren tot de voormalige burgerlijke gemeente Zweeloo: Meppen, Aalden, Benneveld, Wezup en Zweeloo.

Onze gemeente bestaat per 1 januari 2018 uit ± 346 leden (133 doopleden en 213 belijdende leden). Al zijn we een kleine gemeente, toch willen we hoopvol en blijmoedig onze plek in de samenleving van Zweeloo en de omliggende dorpen innemen.

De stichting van onze gemeente dateert van 1838. Sinds 1 mei 2004 maakt onze gemeente deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wij willen een gemeente zijn waarin mensen geïnspireerd worden door geloof, hoop en liefde, zoals we dat hebben leren kennen uit Gods Woord. Een geloofsgemeenschap waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen als leerlingen van Jezus Christus en naaste voor elkaar willen zijn. Als “mensen van de Weg” willen wij zoeken naar mogelijkheden om het goede nieuws van Gods liefde en heil in woorden en daden door te geven aan de wereld om hen heen, dichtbij en verder
weg. 

Ons beleidsplan wordt momenteel geactualiseerd en (hier) binnenkort beschikbaar gesteld.

terug