Over ons

Wij zijn een kleine plattelandsgemeente. Onze kerk staat in het Drentse dorp Aalden en onze gemeenteleden wonen in de vijf dorpen die behoren tot de voormalige burgerlijke gemeente Zweeloo: Meppen, Aalden, Benneveld, Wezup en Zweeloo.

Onze van oorsprong Gereformeerde geloofsgemeenschap maakt sinds 2004 deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en heeft ca. 270 leden. Net als overal stijgt onze gemiddelde leeftijd, en valt het niet mee om nieuwe leden te krijgen en kerkenraadsleden te werven.
Oorspronkelijk had onze gemeente een klassiek-gereformeerd profiel. Dit profiel beantwoordt niet meer helemaal aan de huidige identiteit. In 2023 hebben wij afscheid genomen van de term 'gereformeerd', de naam van onze kerk is veranderd in Protestantse gemeente Aalden (PKN).

Wij zijn een pluriforme kerk waarin diverse geloofsstandpunten samenkomen. Ook vinden we het diaconale aspect van gemeente-zijn belangrijk. We zijn samen kerk, in eenheid en verscheidenheid. Deze veelkleurigheid willen we niet als een bedreiging zien, maar als rijkdom en uitdaging.

We streven ernaar om uitnodigend, laagdrempelig en elkaar ondersteunend te zijn zodat iedereen zich bij ons thuis voelt. Een kerk dus die herkenbaar aanwezig is in de samenleving.

De sfeer in en rond de kerkdiensten is gemoedelijk en informeel. We vinden het belangrijk om taal te gebruiken die iedereen begrijpt. In de vieringen sluiten we aan bij het leven van alle dag. We beschouwen ons zelf als pelgrims onderweg, als ”mensen van de Weg”, als volgelingen van Jezus Christus, die samen een gemeente vormen.

We zoeken de samenwerking met omliggende kerken (de Zanddorpen) waar het gaat om bijzondere vieringen en afstemming van diaconale activiteiten. Stapsgewijs gaan we meer gezamenlijk aan de slag. 

Ons beleidsplan vindt u hier: klik voor download.

terug