Kerkenraad

De leden van de kerkenraad zijn ambtsdragers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor alles wat er in de kerk gebeurt. De ouderlingen zijn vooral belast met de kerkdiensten en het pastoraat. De kerkrentmeesters gaan over de financiën en het kerkgebouw. De diakenen zijn actief in kerkdiensten en bieden hulp aan mensen die deze nodig hebben.

Lees verder
 
Lees meer 

Predikant

We hebben in februari 2022 afscheid genomen van onze predikant Bart Breunesse uit Hardenberg.
Hij heeft onze gemeente 5 jaar gediend, we zijn dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend.

Momenteel zijn wij vacant, het proces om een nieuwe predikant te zoeken is in gang.
Zodra er meer informatie is, zullen wij dat publiceren.