De Zandloper

We hebben als zanddorpen een gezamenlijk kerkblad voor Aalden, Dalen, Gees, Oosterhesselen, Sleen , Schoonoord en Zweeloo.

Het blad verschijnt 1 keer in de maand.
Kopij kunt u aanleveren bij de redactie als Word document (lettertype Arial 10).
Deadline aanlevering rondom 20 van de maand (exacte datum zie Zandloper).

Redactie:
Greetje Manting
kerkkopij@hotmail.com

terug