Actie Diaconaal Fonds

Binnen de diaconie is het Diaconaal Fonds beschikbaar voor bijzondere situaties waar acute financiële hulp nodig is. Het is als het ware een ‘spaarpot’ voor noodgevallen.

Het komt bijvoorbeeld voor dat iemand op officiële hulp wacht, maar die hulp is niet altijd snel beschikbaar, en dan is geld uit een andere bron welkom. Het Diaconaal Fonds wil zo een soort brug vormen tussen de hulpvrager en de hulp via de wettelijke rechten. Een brug die nodig is totdat de ondersteuning vanuit bijv. de gemeente er is. Soms kan geld dan ook weer terugkomen in het diaconaal fonds, maar er zijn ook geld verstrekkingen die als gift uit het fonds gaan.

Het is dus nodig om het Diaconaal Fonds met regelmaat aan te vullen. Dit gebeurt door periodieke giften van gemeenteleden – waarvoor dank!, Maar het Diaconaal Fonds is nu zodanig onder het streefbedrag gekomen dat we hierbij iedereen oproepen om te helpen het Diaconaal Fonds weer op peil te brengen.

Helpt u mee?

Graag ontvangen wij uw gift op rekening van de Diaconie rek.nr. NL63 RABO 0377 1028 14 o.v.v. Diaconaal Fonds. Of geef via de GIVT-app op uw telefoon – let op!, scan de onderstaande QR-code voor de juiste bestemming:

terug