Bij de diensten

Zondag 16 juni, Maaltijdviering en Wereldvluchtelingendag.
Op deze zondag vieren we de Maaltijd van de Heer en zal er in de dienst extra aandacht zijn voor Wereldvluchtelingendag op 20 juni.

Liturgisch gezien zijn we in de feestloze periode gekomen.
Alle andere diensten in deze maand zijn ‘gewone’ vieringen.

Verborgen God

Verborgen God:
doe ons een stem zijn
voor wie niet spreken kan,
een lied voor wie niet zingen kan,
een veilig lichaam voor wie schuilen wil.

Maak ons een teken van
Uw rijk dat is en komt, in liefde,
Uw rijk dat in de lange duur van komen
gestalten krijgt van recht en eerbied
en betrouwbaarheid.

Wil ons toch dáárbij
helpen, God.

(voor de Gemeente) Fum van den Ham

Ds. Piet Ravensbergen
 
terug