Bij de diensten

Zondag 4 februari is het de zondag van het Werelddiaconaat.
Als ik dit schrijf, weet ik nog niet zeker of er zondag 11 februari een koffiedienst komt. We laten ons verrassen.
En dan gaan we zondag 18 februari de 40dagen periode alweer in.
De Veertigdagentijd is de periode van Aswoensdag tot Pasen. De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. In deze periode bereiden mensen zich voor op het komende Paasfeest door ‘af te zien van…’ en ‘ruimte te maken voor…’. Vasten schept ruimte voor verlangen naar het grote feest. In de ruimte van dat verlangen kan gebed opkomen en tijd en aandacht voor de naaste.

In deze stille weken leef ik
beleef ik vriendschap, kwetsbaarheid en pijn
in deze stille dagen leer ik
stilstaan aan het open graf
de steen is weg
de weg naar Hem ligt open


Aukje Wijma

Ouderling vieren Hilly Popken.
terug