Bij de diensten

Zondag 5 maart gaat dhr. Geert Stevens voor in de dienst i.p.v. ds. Magda Hazeleger uit Beilen
Woensdag 8 maart, Biddag voor gewas en arbeid, is er geen speciale dienst in de kerk.
Hier besteden we aandacht aan op de zondag 12 maart.
Donderdag 9 maart, afscheidsdienst Roelie Manting-Kuiper, condoleance 8 maart.
Zondag 12 maart is het tevens Bid zondag voor het gewas en arbeid.
Zondag 19 maart is een doopdienst.

We zitten in de Veertigdagen periode voor Pasen.
De Veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) zijn de veertig dagen voor Pasen.
Veel mensen vasten in deze periode, je kunt bewust geen gebruik maken van social media, hierdoor creëer je ruimte voor bezinning en om te kijken naar de mensen om je heen, je kunt je ook bezinnen in stilte, bv in de natuur.
De vastentijd is begonnen op Aswoensdag, maar waarom duurt het 40 dagen?
Het zijn eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen niet mee worden geteld: de zondag is namelijk een feestdag en dan hoef je niet te vasten.
Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is
Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zelf ook veertig dagen zich terugtrekt in een woestijn.
De liturgische kleur is deze periode Paars, behalve de 4e zondag in de 40dagen periode, dan is het de kleur roze: het licht van Pasen schemert door het paars heen.
Roze is dus een kleur vermenging van paars en wit, symbool van inkeer en lichtpunt.

                            Veertig dagen nog tot Pasen,
                                 tot de winter is gegaan
                            en het lengen van de dagen
                           kou en duister gaan verjagen
                               en het leven op zal staan.
                  Uit de graankorrel (Paasoratorium) 


Ouderling vieren Hilly Popken.
terug