Collectebonnen

In onze gemeente bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van collectebonnen. Collecte bonnen kunt u na afloop van onze kerkdiensten in de collecte zakken doen bij de uitgang. Deze bonnen kunnen voor elke collecte worden gebruikt. De actuele collectedoelen worden tijdens de kerkdienst vemeld, of kijk in de agenda.

De bonnen zijn verkrijgbaar in kaarten à 20 stuks:
1 kaart van 20 stuks (wit)  à € 1,50 kost € 30,00

Na storting van de kosten op rekeningnummer NL63 RABO 0377102814  van Diaconie Protestantse gemeente Aalden (PKN) worden deze bij u thuis bezorgd.

Graag aangeven dat het om collectebonnen gaat.

Hartelijk dank voor uw gift! 
terug