Contant geld

Contant geld kunt u na afloop van onze kerkdiensten in de collecte zakken doen bij de uitgang.
De actuele collectedoelen worden tijdens de kerkdienst vemeld, of kijk in de agenda.

Hartelijk dank voor uw gift! 
terug