Diakenen

De diakenen zijn actief in kerkdiensten en bieden hulp aan mensen die deze nodig hebben. Daarnaast stimuleren de diakenen bewustzijn binnen de gemeente van maatschappelijke vraagstukken, in Nederland en in de wereld. Ook zijn er diverse diaconale activiteiten die kerkleden organiseren met steun vanuit de diaconie.
Onze kerk heeft 4 diakenen:
 
Voorzitter : Hans Jansen
Secretaris : Bert Visser
Penningmeester : Sandra Lanting
Boekhouding : Foekje Haan

Contact:
diaconie@pkn-aalden.nl
   
     
     
     
terug