Bankrekeningen

Giften voor de Kerk en de Diaconie kunt u overmaken op onderstaande rekeningen:

Protestantse gemeente Aalden (PKN):
NL86 RABO 0377 1049 22

Diaconie Protestantse gemeente Aalden (PKN):
NL63 RABO 0377 1028 14

Vermeld bij uw overboeking indien gewenst een specifieke bestemming.

Hartelijk dank voor uw gift! 
terug