Oud predikanten

In de loop der jaren hebben de volgende predikanten onze gemeente gediend:

A.J. Abels 1843 - 1844
J.J. Kooiker 1845 - 1849
J.W. Dragt 1850 - 1854
H. Schoenmaker 1855 - 1860
H. Schoenmaker (2e x) 1868 - 1870
T. Tolsma 1872 - 1884
H. Bulder 1884 - 1887
M. Rooseboom  1887 - 1892
F. Diemer 1895 - 1900
H.N. Boukema  1901 - 1908
L.H. Duin  1910 - 1915
S. Van Dijken 1919 - 1923
G. Ubbink 1925 - 1928
D. Van Enk , 1929 - 1931
N. Van Haeringen 1932 - 1946
J W Eggink  1947 - 1953
A. Nagelkerke  1955 - 1959
J.C.W. van 't Hoff 1959 - 1963
R. Van den Berg 1964 - 1968
F.W. Fokkema  1969 - 1973
P.A.C. Bongers 1974 - 1979
E. Zijlstra 1979 - 1985
G.H. Olsman 1987 - 1991
D. Boekema 1994 - 2000
H.W. Bouwman 2001 - 2007
H.J. Marsman 2009 - 2014
B. Breunesse 2017 - 2022
Historie kerk Zweeloo

Historie PKN Aalden

In de 19e eeuw is onze kerk gesticht in Meppen.

Onder de naam "Christelijke Afgescheiden Gemeente te Meppen" werd onze kerk in 1838 geïnstitueerd.
Hiermee werd onze gemeente de 16e afgescheiden gemeente in de provincie Drenthe en de eerste in de classis Coevorden.

In 1849 werd van de "Minister voor de zaken der Hervormde Eredienst enz." goedkeuring ontvangen om op een hof gelegen te Aalden, gemeente Zweeloo, een kerkgebouw te stichten, teneinde daarin hare openbare eredienst uit te oefenen, in plaats van het huis, aangewezen bij Koninklijk Besluit, den 8sten Februari 1842, gelegen te Meppen, gemeente Zweeloo.

De naam veranderde eerst in "Christelijke Gereformeerde Gemeente te Aalden". Later in 1894, werd het Gereformeerde Kerk te Aalden en daarna "Gereformeerde Kerk te Zweeloo".

Sinds 1 mei 2004 is de officiële naam "Gereformeerde Kerk Zweeloo" van de Protestantse Kerken Nederland (PKN).

Onze gemeente had oorspronkelijk een klassiek-gereformeerd profiel. Dit profiel beantwoordt niet meer helemaal aan de huidige identiteit. Wij zijn getransformeerd naar een pluriforme kerk waarin diverse geloofsstandpunten samenkomen.
In 2023 hebben wij afscheid genomen van de term 'gereformeerd', de naam van onze kerk is veranderd in Protestantse gemeente Aalden.

Orgel

Het orgel is in 1955 als opus 126 gebouwd door de firma C. Verweys (Amsterdam). Adviseur was Mr A. Bouman (Amsterdam). Het front is ontworpen door de architect van de kerk, H. Eldering. In 1997 vond een restauratie plaats door de firma Kaat & Tijhuis (Kampen), waarbij een nieuwe speeltafel werd geplaatst en de dispositie werd gewijzigd.

Bij de herinrichting van onze kerkzaal in 2020-2021 is het orgel weer gerenoveerd en de speeltafel verplaatst.

Lees verder
Lees meer