Historie kerk Zweeloo

Historie PKN Aalden

In de 19e eeuw is onze kerk gesticht in Meppen.

Onder de naam "Christelijke Afgescheiden Gemeente te Meppen" werd onze kerk in 1838 geïnstitueerd.
Hiermee werd onze gemeente de 16e afgescheiden gemeente in de provincie Drenthe en de eerste in de classis Coevorden.

In 1849 werd van de "Minister voor de zaken der Hervormde Eredienst enz." goedkeuring ontvangen om op een hof gelegen te Aalden, gemeente Zweeloo, een kerkgebouw te stichten, teneinde daarin hare openbare eredienst uit te oefenen, in plaats van het huis, aangewezen bij Koninklijk Besluit, den 8sten Februari 1842, gelegen te Meppen, gemeente Zweeloo.

De naam veranderde eerst in "Christelijke Gereformeerde Gemeente te Aalden". Later in 1894, werd het Gereformeerde Kerk te Aalden en daarna "Gereformeerde Kerk te Zweeloo".

Sinds 1 mei 2004 is de officiële naam "Gereformeerde Kerk Zweeloo" van de Protestantse Kerken Nederland (PKN).

Onze gemeente had oorspronkelijk een klassiek-gereformeerd profiel. Dit profiel beantwoordt niet meer helemaal aan de huidige identiteit. Wij zijn getransformeerd naar een pluriforme kerk waarin diverse geloofsstandpunten samenkomen.
In 2023 hebben wij afscheid genomen van de term 'gereformeerd', de naam van onze kerk is veranderd in Protestantse gemeente Aalden.
terug