Inzamelingsactie Metaal

In navolging van enkele ons omringende kerken
heeft uw college besloten, ook een inzamelingsactie
te organiseren van : oud ijzer en alle andere
metalen welke niet in de restafvalbak horen.

Wilt u alles, van wat voor metaal dan ook, bewaren
tot midden of eind november?   Omstreeks die tijd
houden we dan de inzameling.

Tegen die tijd meer informatie in de Zandloper.
Wordt uw verzameling te omvangrijk, of heeft u geen
mogelijkheid het materiaal zolang op te slaan,
dan even een telefoontje, een appje of anders naar :

                  Johan v d Kooi            0636545735
      of         Jan v d Stelt                0630049926

Alvast véél dank.
 
terug