Kerkbalans 2023

Klaar voor de Actie Kerkbalans 2023!

De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2023 zijn al weer in
volle gang. Met het thema: “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN
MORGEN”  werken we volop aan de campagne voor het jaar 2023.

Net als voor een huishouden, is een gezonde financiële situatie
belangrijk voor onze kerk. Vandaar dat we u ook voor dit komende jaar
een Vrijwillige Bijdrage vragen te doneren voor deze Actie.

Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen de
financiële basis voor onze kerk.
Tussen 14 en 21 januari 2023 ontvangt u daarom een envelop met brief
waarin we het verzoek doen, bij te dragen - dit geheel naar draagkracht.
We hopen dat we als Kerkrentmeesters weer op u mogen rekenen!

Dankzij uw bijdrage, kunnen we onze belangrijke taken blijven uitvoeren.

Nog even ter herinnering: wij moeten als kerk van Aalden/Zweeloo per 
gemeentelid, een verplichte afdracht doen aan de Landelijke Kerk van 
€40 tot €50 per jaar. Dit is Kerkordelijk vastgelegd en wij kunnen hier niet
onderuit.

De envelop met inhoud wordt indien mogelijk, persoonlijk aan u overhandigd,
door een vrijwilliger of u treft deze aan in uw brievenbus.
Retour: de antwoordenvelop wordt bij u opgehaald door dezelfde vrijwilliger.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

We wensen u als Kerkrentmeesters een Gezegend en Voorspoedig 2023.
terug