Kerkbalans 2024

Klaar voor de Actie Kerkbalans 2024!

De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2024 zijn al weer in
volle gang. Met het thema: “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN
MORGEN” werken we volop aan deze campagne voor het jaar 2024.

Net als voor een huishouden, is een gezonde financiële situatie
belangrijk voor onze gemeente. Vandaar dat we u ook voor dit komende jaar
een Vrijwillige Bijdrage vragen te doneren voor deze Actie. Een noodzakelijk
verzoek, want de inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen de
financiële basis voor onze gemeente.

Tussen 15 en 20 januari 2024 ontvangt u daarom een envelop met brief
waarin we het verzoek doen, bij te dragen - dit geheel naar draagkracht.
We hopen dat we als Kerkrentmeesters weer op u mogen rekenen!
Dankzij uw bijdrage, kunnen we onze belangrijke taken blijven uitvoeren.

Nog even ter herinnering: wij moeten als gemeente van Aalden per
gemeentelid, een verplichte afdracht doen aan de Landelijke Kerk van
€40 tot €50 per jaar. Dit is Kerkordelijk vastgelegd en wij kunnen hier niet
onderuit.

De envelop met inhoud wordt indien mogelijk, persoonlijk aan u overhandigd,
door een vrijwilliger of u treft de envelop aan in uw brievenbus.
Retour: de antwoord-envelop wordt bij u opgehaald door dezelfde vrijwilliger in
principe vóór zaterdag 27 januari.

Nog even een herinnering: is de bijdrage voor de Zandloper niet aan uw aandacht
ontsnapt?

Alvast bedankt voor uw medewerking!

We wensen u als Kerkrentmeesters een Gezegend en Voorspoedig 2024.
terug