Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is belast met het beheer van de kerkelijke financiën, goederen, gebouwen alsmede personeel, om daarmee het leven en werken van onze gemeente te ondersteunen.
De voorzitter van het CvK is als ouderling-kerkrentmeester tevens ambtsdrager (kerkenraadslid).
Het College telt 7 leden:

Voorzitter : Meindert Smid
Secretaris : Albert Sanders
Penningmeester : Einte Euving
Boekhouder :   -  vacant   -
Kerkrentmeester : Roelie Kuik
Kerkrentmeester : Jan van der Stelt
Kerkrentmeester : Johan van der Kooi

Contact:
kerkrentmeesters@pkn-aalden.nl
terug