Ledenadministratie

Alle mutaties worden voor onze gemeente vanuit een centraal landelijk systeem via internet verwerkt. Dit betreft verhuizingen en overschrijvingen van en naar andere gemeenten. Geboorten, overlijden en doop moeten plaatselijk worden doorgegeven en verwerkt. Als men na een verhuizing naar een andere gemeente toch lid wil blijven van onze kerk kan dat. Even contact opnemen met de ledenadministrateur. Men wordt dan voorkeurlid van onze gemeente.

Graag via mail doorgeven.


Wilma Visser
ledenadministratie@pkn-aalden.nl
terug