Liturgisch bloemschikken

Bij de diensten wordt altijd een mooie liturgische bloemschikking verzorgd door de bloemengroep.
Met regelmaat wordt ook een tekst uitgesproken tijdens de dienst, een mooie bloemlezing, als toelichting op de schikking.
Na de dienst worden de bloemen bij iemand bezorgd met een hartelijke groet vanuit de gemeente

Els Stolte coördineert het liturgisch bloemschikken, de bloemen in de kerk.

De bloemen worden grotendeels bekostigd uit ons Verjaardagfonds.
Wilt u ook doneren voor de bloemen? Alvast onze hartelijke dank!
Open de GIVT-app op uw telefoon, kies een bedrag en scan de volgende QR-code:

terug