PKN Aalden, nieuwsbrief 18 juli 2022

Beste mensen,

Aan het begin van deze vakantieperiode nog een nieuwsbrief. Er is genoeg te melden naar aanleiding van de kerkenraad van 11 juli en een nieuwe Zandloper komt er pas eind augustus. Daarom hieronder een palet van veelal korte berichten.

Viering zondag 21 augustus
In deze viering zal ds. Bart Breunesse voorgaan. Het wordt een feestelijke dienst waarin Sem Ellen gedoopt wordt, zoon van Ruth Ellen en Thomas Uttly, Kerkstraat 5 in Aalden.

Cultuurpad: Open kerk op 10 september
In het kader van het door de gemeente Coevorden opgezette Cultuurpad zal onze kerk op 10 september open zijn voor bezoek. De bloemengroep exposeert met foto’s en toelichting over liturgisch bloemschikken, Hans Jansen laat zijn mooiste foto’s zien en later in de middag laten de mensen van de schildergroep hun product van die dag zien. De kunstwerken zelf kunnen niet tot zondag in de kerk blijven, maar er worden foto’s gemaakt die op 11 september worden getoond.

Startzondag 18 september
Het thema voor het nieuwe kerkelijk seizoen is ‘Aan tafel’. Op zondag 18 september starten we het kerkelijke seizoen dan ook met een viering en daarna koffie en een gezamenlijke lunch. In dit weekend is er ook het oogstfeest in Meppen, daarom is er bij ons op de zaterdag geen activiteit. Wel zal er op vrijdagavond 16 september een gezellig samenzijn worden georganiseerd met (waarschijnlijk) een leuke pub quiz en een hapje en drankje. In de Zandloper eind augustus komt er ook een aankondiging, maar zet het alvast in de agenda.

Legaat van Tiny Habing
Vorig jaar mochten we uit de nalatenschap van Tiny Habing als kerk het prachtige bedrag van € 15.900,- ontvangen. Tiny zelf heeft geen nadere bestemming bij dit legaat aangegeven. Goed om te weten is dat een deel van het legaat dit voorjaar is gebruikt om ons orgel een wat mildere klankkleur te geven. Dat is nog net voor het orgelconcert op 15 mei gerealiseerd, en heeft inderdaad een aanzienlijke kwaliteitsverbetering opgeleverd. Als kerkenraad denken we dat dit gebruik van een deel van het legaat goed aansluit bij wat Tiny zelf mooi vond.

Vredesvlag
Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne wappert er al weer enige tijd zoals op veel plaatsen een Oekraïnse vlag. Dit om uiting te geven aan ons medeleven met het menselijk leed veroorzaakt door deze oorlog.
Nu de oorlog langer duurt en er ook op andere plaatsen in de wereld sprake is van voortdurend geweld, kiest de kerkenraad ervoor om deze vlag te vervangen door een algemene vredesvlag. Daarmee geven we ook uiting aan onze zorgen over het toenemen van de tegenstellingen in ons eigen land en het feit dat ook hier mensen zich bedreigd voelen in hun bestaan.

Kerk als ontmoetingsplaats, ook doordeweeks
De afgelopen tijd is er (voorzichtig) gestart met de organisatie van een open ochtend of middag doordeweeks. Het bieden van een ontmoetingsplaats, niet alleen voor onze kerkleden, maar ook voor onze dorpsgenoten staat daarbij centraal.
Na de zomer willen we dit op regelmatige basis gaan doen, waarschijnlijk op de woensdagochtend. De kerk is dan open voor koffie, een gesprek of een spelletje. Ook kan voor wie wil de stilte van de kerkzaal worden gezocht.
Een en ander vergt vanzelfsprekend enige organisatie en de nodige gastvrouwen/ -heren. Dat gaan we proberen op te zetten voor september.
Nadere berichten volgen in de Zandloper eind augustus.

Beroepingswerk
In de afgelopen maanden heeft de afronding en indiening van de jaarrekening 2021 nogal wat extra inspanning gekost. Het administratiesysteem van de PKN vergde het nodige van ons doorzettingsvermogen. Nu de jaarrekening is goedgekeurd kunnen we de meerjarenraming indienen en daarmee de benodigde solvabiliteitsverklaring aanvragen. Als die is ontvangen kunnen we met het echte beroepingswerk beginnen. Naar verwachting kunnen we er na de vakantie dus volop mee aan de slag.

Vacatures
Gelukkig zijn er op dit moment niet veel vacatures in onze organisatie. Op een paar plaatsen is aanvulling of vervanging nodig, nl.:
  • het College van Kerkrentmeesters zoekt na het vertrek van Romy Frensen naar een boekhouder die samen met de penningmeester de zorg voor de financiele administratie op zich wil nemen. Nadere informatie hierover bij Einte Euving en Meindert Smid
  • bij het College van Diakenen wil Wim van der Spoel na jaren trouwe dienst graag het stokje overgeven aan een nieuwe diaken. Nadere informatie hierover bij Wim van der Spoel en Hans Jansen
  • tot slot zouden we als kerkenraad graag iemand vinden die zich als jeugdouderling, samen met ons wil inzetten voor het jeugdwerk binnen onze kerk, en met de andere Zanddorpen. Nadere informatie hierover bij Jacqueline Tichelaar en Hans Hordijk
Met elkaar kunnen we veel bereiken, en hoewel velen zich al op allerlei gebied inzetten binnen onze kerk, kunnen we ieders inzet gebruiken. Daarom de oproep om te kijken of één van de bovenstaande vacatures wellicht iets voor u /jou zou kunnen zijn. Laat het weten!

Tot slot
We wensen iedereen die in deze zomer erop uit trekt en ook degenen die thuis blijven een goede tijd, en de gelegenheid om energie op te doen voor het nieuwe seizoen.

Namens de kerkenraad,
Hans Hordijk