PKN Aalden, nieuwsbrief 15 november 2022
In deze nieuwsbrief enkele korte berichten en daarnaast de uitnodiging voor de gemeente-avond op 24 november.


Beroepingswerk
De kerkenraad heeft op 14 november ingestemd met het voorstel voor aanstelling van de beroepingscommissie en de opdracht aan de commissie. De beroepingscommissie bestaat uit:
Foekje Haan (voorzitter), Wina Hordijk, Aaldert Kamman, Jennie Lanting, Sandra Lanting, Jannie Stevens (scriba) en Bert Visser

We zijn erg blij dat deze groep de zoektocht naar een nieuwe voorganger op zich wil nemen. Op de gemeente-avond wordt toegelicht welke accenten hierbij zijn meegegeven. Een en ander met name gebaseerd op de inventarisatie die we in het voorjaar hebben gemaakt. Het resultaat is toen vastgelegd in de vorm van de beschrijving van de kerk die we graag willen zijn, en een schets van de kwaliteiten die we zoeken in een nieuwe voorganger. Deze beschrijving is de afgelopen tijd nog wat bijgepunt en de laatste versie is op de website van onze kerk te lezen.


Jaarthema ‘Aan tafel’
Vanuit de taakgroep vieren is het idee ontstaan, om wat meer activiteiten rondom het thema “Aan tafel”  te organiseren. Hierbij een overzicht van de plannen:
 
 • we gaan iets voor de kinderen en jeugd organiseren;
 • er komt een voorstelling over ‘Wat Zullen Wij Dan Van Deze Dingen Zeggen?’ door Jan Jaap Wubs. Met zijn unieke stijl treedt hij niet alleen in het Bijbelse spoor, maar ook in de sporen van de Nederlandse kleinkunst. Dus dat betekent dat er ruimte is voor verdieping en bezinning, voor humor en luchtigheid. Muziek vormt een rode draad, met kamerbreed cabaret, gedragen verstilling en alles daar tussenin. In principe voor jong en oud, adviesleeftijd vanaf 15 jaar. De setting is een combinatie van een  theatraal muziek/cabaretprogramma.
  Deze voorstelling staat gepland voor 9 febr. 2023;
 • een keer naar Tasty Basic over gezonde voeding;
 • evt een workshop over gezonde voeding door iemand die ook imker is, samen met de jongeren;
 • de ”Samen eten” groep zal dit seizoen proberen elke keer een gerecht vanuit “Bijbels koken” in het menu verwerken;
 • een walking diner? Hap en stap;
 • meer muziek in de kerkdiensten, andere vormen van diensten, zoals de Mozartdienst op 25 sept. jl.;
 • voor 2023 staat er in de Planner alweer een Elvis en Bachdienst;
 • een Taize viering;
 • een picknick rond de kerk als afsluiting van het seizoen.
Voor al deze acties moeten nog datums besproken worden, zo gauw dit bekend is, wordt het doorgegeven.


17 dec is er een winter/kerst fair.
Van 10-14 uur in de Drieklank. Wilt u/jij nog iets bakken, bv koek, cake, taart, knieperties, dan doorgeven voor 3 dec aan Roelie Kuik, wel graag daarbij doorgeven wat u/jij gaat bakken (henkroeliekuik@gmail.com). 

Zoals u ziet, veel activiteiten en we hopen elkaar op deze manier vaker te ontmoeten.
Namens de taakgroep vieren, Hilly Popken


Verhuur van de pastorie aan statushouders
De gemeente Coevorden heeft op basis van nader overleg met de kerkrentmeesters besloten om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om tijdelijk de pastorie te huren voor de huisvesting van statushouders. De PKN adviseert nadrukkelijk om deze tijdelijke verhuur te beperken tot 6 maanden; de gemeente wilde voor deze beperkte duur de pastorie niet huren.


Gemeente-avond 24 november 19.30 uur
Graag nodigt de kerkenraad jullie uit voor de gemeenteavond op 24 november. We bespreken dan de begrotingen voor 2023 van de kerk en van de diaconie.
Klik hier om beide begrotingen te zien.
Daarnaast staan op de agenda:
 • De start van het beroepingswerk met een toelichting op de opdracht aan de beroepingscommissie zoals die op 14 november door de kerkenraad is vastgesteld;  
 • De aanvraag tot naamswijziging van onze kerk  
 • Suggesties voor de invulling van het jaarthema ‘Aan tafel’.

Graag nodigen we iedereen uit voor deze gemeente-avond!
Namens de kerkenraad,

Hans Hordijk