PKN Aalden, nieuwsbrief 1 maart 2023
In deze nieuwsbrief een kort bericht over de gemeente-avond die zojuist is geweest.

De avond is verlopen overeenkomstig de agenda zoals die is vermeld in de nieuwsbrief van 15 februari.

Er waren bijna 60 mensen aanwezig aan het begin van de avond, inclusief ds. Ravensbergen en zijn vrouw.

Na de opening heeft Foekje Haan een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de beroepingscommissie en hun bevindingen met ds. Ravensbergen die, samen met nog één andere sollicitant, heeft gereageerd op onze advertentie op de PKN website. Na enkele vragen aan de beroepingscommissie over hun werkwijze en hun unanieme voorkeur voor ds. Ravensbergen, konden we nader kennismaken met deze sollicitant.

Openhartig is gesproken over de motivatie om op latere leeftijd predikant te worden, hoe ds. Ravensbergen en zijn vrouw ertoe zijn gekomen om in maart in Gees te komen wonen, en waarom hij solliciteerde in Aalden en niet in Gees. Over en weer is gesproken over verwachtingen die we als gemeente en als predikant kunnen en mogen hebben van elkaar.

Tot aan de pauze is de bijeenkomst uitgezonden. Na de pauze is de bijeenkomst voortgezet zonder ds. Ravensbergen en zijn vrouw.

Het bleek dat er voldoende informatie was uitgewisseld om een stem te kunnen uitbrengen. Schriftelijk is er gestemd, waarbij er 55 stemmen vóór en 1 stem tegen het beroepen van deze predikant zijn uitgebracht. De kerkenraad heeft buiten de bijeenkomst de stemmen geteld, en vastgesteld dat er ruimschoots voldoende basis is voor het uitbrengen van een beroep.

Vervolgens is de vergadering geïnformeerd over de uitslag en zijn onder applaus de dominee en zijn vrouw weer binnengebracht.

Zo was er nog gelegenheid voor wat nadere vragen, bijvoorbeeld over de hobby’s  en muzikale kwaliteiten van deze dominee.

De avond is afgesloten met het zingen van lied 657, verzen 1 en 4.

Als kerkenraad zijn we blij dat we een beroep kunnen uitbrengen op een predikant, waarvoor tijdens deze gemeente-avond veel draagvlak is gebleken. Ook zijn we dankbaar voor het goede werk wat de beroepingscommissie in grote onderlinge harmonie heeft kunnen doen in de afgelopen maanden. 

Formeel gaat nu de periode in van 5 dagen, waarin procedurele bezwaren schriftelijk kunnen worden ingediend bij de kerkenraad. Als er geen bezwaren worden ingediend, zal namens de kerkenraad over 6 dagen de beroepingsbrief aan ds. Ravensbergen worden aangeboden.

We kijken, nu deze mijlpaal is bereikt, met veel vertrouwen en goede moed uit naar een positieve afronding van het beroepingswerk in de komende tijd.

Namens de kerkenraad,

Hans Hordijk