PKN Aalden, nieuwsbrief 15 mei 2023
In deze nieuwsbrief de uitnodiging voor de gemeente-avond op 23 mei maart aanstaande, 19.30uur

Op 23 mei bespreken we de jaarrekeningen 2022 van kerk en diaconie. Zoals eerder gemeld was een onbedoeld gevolg van het doorvoeren van onze naamswijziging bij de PKN, dat we niet meer de beschikking hadden over het financiële registratiesysteem van de PKN.

Pas begin mei is dit probleem opgelost en konden we de financiële gegevens invoeren. In bijlage zijn de (verkorte) jaarrekeningen van diaconie en kerk opgenomen. De controle van de jaarrekening van de diaconie is gedaan, maar voor de kerkelijke financiën heeft dat nog niet plaatsgevonden; we hopen dat dit voor 23 mei nog gaat lukken.

Hoe dan ook geven de cijfers wel een goed inzicht in de stand van onze financiën en leek het goed om de aangekondigde gemeente-avond niet nog verder uit te stellen.

Naast de financiële verantwoording is er die avond alle ruimte om ook inhoudelijk met elkaar van gedachten te wisselen over de situatie binnen onze kerk. We nodigen iedereen uit om suggesties voor de toekomst of opmerkingen over de afgelopen tijd naar voren te brengen.

Ter informatie is bij de papieren nieuwsbrief ook het verslag van de gemeente-avond van 1 maart toegevoegd.

De Agenda is als volgt:
  • Opening
  • Presentatie jaarrekening Diaconie
  • Presentatie jaarrekening kerk
  • Bespreking stand van zaken en ontwikkelingen binnen onze gemeente
  • Afsluiting

Graag tot ziens op 23 mei.

Namens de kerkenraad,
Hans Hordijk