PKN Aalden, nieuwsbrief 1 februari 2022

Uitnodiging gemeente-avond op 17 februari, 19.30 u

Beste mensen,

Nu recent de corona-maatregelen zijn versoepeld, is het mogelijk om een gemeenteavond te houden, en dat willen we graag doen op 17 februari aanstaande.

Het gesprek zal dan gaan over de vraag zoals die in de nieuwsbrief van 11 januari, verspreid met de Actie Kerkbalans, aan jullie is voorgelegd, nl. Gaan we weer samen met Gees één predikant beroepen of doen we dat niet?

Per mail zijn inmiddels wel wat reacties binnengekomen, maar uit mondelinge reacties blijkt – heel begrijpelijk - dat velen toch de voorkeur geven aan een gesprek over de toekomst en de samenwerking met Gees.
Nu dat weer mogelijk is willen we dan ook graag deze gemeente-avond te organiseren.
Op 17 februari beginnen we om 19.30 u en we houden de bijeenkomst in de kerkzaal. Zo kunnen we op een veilige manier met voldoende onderlinge afstand met elkaar in gesprek.
Daarbij zal het met name gaan over hoe we de toekomst van onze gemeente zien en hoe we daar op een goede manier aan kunnen werken. Daaraan verbonden kan dan de (gewenste) samenwerking met Gees uitgewerkt worden. Ook de kernpunten die voor ons bij het zoeken naar een predikant van belang zijn, proberen we met elkaar te verkennen en benoemen.

Graag nodigen we iedereen uit om mee te doen in dit gesprek, en zo mee te werken aan het uitzetten van ontwikkelingslijnen voor onze geloofsgemeenschap.

Namens de kerkenraad,

Hans Hordijk