Making of Wereldgebedsdag

THE MAKING OF……….  WERELDGEBEDSDAG-FILM, op 13 januari

Het landelijk comité Wereldgebedsdag heeft het comité Aalden/Zweeloo gevraagd om mensen te charteren, die wilden meewerken aan een filmopname van de liturgie van 2024.

Deze film wordt online gezet op de website www.wereldgebedsdag.nl.

Voor groepen die het niet meer voor elkaar krijgen zelf de viering te doen. Of voor individuele kijkers.
6 zangers van Magnificat uit Emmen (Dineke, Aly, Heleen, Hannie, Marian en Minke) zegden hun medewerking toe voor het liederen-gedeelte. Plus pianiste Tinie.
In de Wereldgebedsdagliturgie komen altijd 3 vrouwen voor, met een persoonlijk verhaal. Deze verhalen werden gelezen door Ina, Joke en Thea.
De liturgische woorden werden vertolkt door Mieke.
Deze opnames vonden plaats in de kerk in Aalden.
Zangers en lezers ontmoetten elkaar tijdens een lunch in De Drieklank. Zo werd de dag niet alleen een technische opname-dag, maar gaf het ook gelegenheid tot zanddorpenbrede ontmoeting.

Na de opnames in de kerk van Aalden verplaatsten filmer Bas, die geassisteerd werd door zijn moeder, en nog 2 lezers, te weten Geeske en Edith, zich naar de Zweeler kerk.
Daar werden de opnames gemaakt van de gebeden. Evenals de tekst bij de collecte. (NL48TRIO0390224839, Stichting Nederlands Comite Wereldgebedsdag).
De liturgie werd samengesteld door christenvrouwen uit Palestina…. Zij werden 5 jaar geleden hiervoor gevraagd. Toen was de situatie voor hen niet goed, maar anders dan nu, met de ontstane oorlog.  Met de gruweldaden over en weer, in het land waar Jezus zijn leerlingen, én ons, eens opdroeg: Verdraag elkaar in liefde… het thema van deze wereldgebedsdag 2024……
Daarom laten we de film afsluiten met een prachtige weergave van “Het Gebed van de Moeders”, gezongen door Israëlische en Palestijnse vrouwen. Met als refrein: GIVE THEM PEACE.

Het was fijn deze 13e januari zo zanddorpenbreed met elkaar bezig te zijn, bekijk de foto's in het fotoalbum. De filmer is nu bezig van alle shots een mooi geheel te maken.
En naar déze film kun je komen kijken, op het viermoment op vrijdag 1 maart, 14.00 uur, in De Drieklank, Kerkstraat 16, Aalden.
Weet je allen welkom.

Greet de Vries en Anke Kamman.
 
terug