Mantel zorg zondag

De dag van de Mantelzorg…… pas op 10 november…. Maar nu schenken wij al aandacht aan onze MantelzorgZONDAGdienst, die op 13 november a.s. zal plaatsvinden.

De rode draad in deze dienst zal zijn: DE MANTEL.
Op vele manieren zal die aan de orde komen:

In de liederen.
In de bijbellezingen.
In gedichten.
In gebeden.

En: als echte mantel……… een mantel door óns gemaakt; van stof door óns aangeleverd.
En met ONS bedoelen wij: een ieder die dit leest.
Het verzoek in is dan ook:

WIE WIL LAPJES AANLEVEREN, EN/OF WIE WIL HELPEN OM VAN DEZE LAPJES EEN MANTEL TE MAKEN?

Ook op een andere manier kun je helpen met het vullen van de dienst: heb je een mooi passend lied, een bijbelgedeelte, een gedicht o.i.d.: wij ontvangen dat graag.
Dat kan in de brievenbus van Paasbergstraat 2, of via mail riakamps@outlook.com of bel: 0591-372033.

Ria, Heleen, Giny, Anke.
 
terug