Oproep Cantorij

Een Cantorij voor de zanddorpen!

In de afgelopen jaren zijn de nog bestaande cantorijen in de diverse Zanddorpen successievelijk gestopt, soms door een gebrek aan zangers/zangeressen, soms door het ontbreken van een dirigent.

Vanuit Aalden is vanaf het najaar van 2022 gezocht naar een mogelijke voortzetting, in de vorm van een nieuw op te zetten cantorij voor de Zanddorpen.

We gaan beginnen met een cantorij in een nieuwe opzet: samengesteld uit zangers en zangeressen uit de verschillende Zanddorpen. Daarbij is het doel om op regelmatige basis een bijdrage te leveren in vieringen in één van de Zanddorpen. Ook lijkt dit een mooie manier om de samenwerking tussen de Zanddorpen verder inhoud te geven.

Het plan is om, met een start op 14 september, wekelijks te gaan repeteren op de donderdagavond van 19.00 tot 20.00 u in de kerk in Aalden.

Wij nodigen sopranen, alten, tenoren en bassen uit alle Zanddorpen uit zich aan te melden om mee te gaan zingen in deze cantorij.

Aanmelding kan bij de initiatiefnemers, telefonisch of per mail, zie hieronder.
We hopen op veel positieve reacties op dit initiatief: Meldt u aan!

Jouke Hordijk,  tel. 0591-362361, mail hordijkj@gmail.com
Hans Hordijk, tel. 0591-859472, mail hans@vlechtwerkadvies.nl
 
terug