Perspectief

Na een bewogen jaar waarin we werden opgeschrikt door veel geweld in een oorlog en door diverse crises mogen we ons toch weer voorbereiden op een “warme” adventstijd en toeleven naar het kerstfeest.
Het feest dat ons perspectief wil bieden. Ook dit jaar worden oudere- en andere gemeenteleden bezocht door mede- mensen die vanaf 12 december een kerstattentie komen brengen.
 
Op hun clubavond van 23 december willen ook de clubleden hun steentje bijdragen. Zij nemen een aantal bezoekadressen voor hun rekening.
Als u “huiverig” bent voor eventuele besmettingen mag u dit kenbaar maken aan de bezoeker[s], zodat het pakje bij uw deur kan worden afgegeven.
 
Laten we elkaar warmte en perspectief toewensen voor nu en het jaar dat komen gaat.
 
Namens de diaconie van onze kerk.
Ina Mantjes.
terug