Samen eten - Aan tafel

SAMEN ETEN ‘DOET MEE ‘AAN SAMEN-AAN-TAFEL.

Op verzoek van de groep die het PKN-jaarthema Samen aan Tafel organiseert, zorgt ook SAMEN ETEN dat er bij elke maaltijd ‘iets bijbels’ op tafel komt.
Dat was bijvoorbeeld een variatie op de overbekende linzensoep: linzen-stamppot. Met daarbij natuurlijk het bijbelgedeelte over Jacob en Esau.

Maart is bekend onder de noemer “Meertmaond Streektaolmaond’. Samen Eten combineerde dit met Samen aan Tafel:
# In het kader van Samen aan Tafel en bijbels eten waren er schaaltjes met druiven (er werden links genoemd) en appels, n.a.v. Hooglied.
# Als placemats hadden we de “Drentse woordties placemat” (nb te verkrijgen bij de TIP). Wat veel gesprekjes opleverde onder het eten.

De maaltijd werd begonnen met een Drents Onze Vader, na het lezen van een deel van een dichterlijke interpretatie van Klaas Kleine over Hooglied (1984):

De liefde. 
Ach, mooier is der niet
dat een mèense zo an 't harte giet.
Och mien wicht, wat ziej der uut!
Een jonge boom die stiet te zuchten
onder de vracht an vruchten,
oen borsten. In 't samme kruud
lag ik loom te longern
en gaf mijzölf de raod:
Pluk toch van die overdaod
en laot oe niet verhongern.
Laot mij die mooie appels zien
en drinken van die lippenrooie wien.
terug