Startzondag - Aan Tafel

Zondag 18 sept is de start- en vredeszondag.

Maar vrijdagavond, 16 sept is er eerst weer een pub-quiz. Deze wordt door de jongeren georganiseerd. Inloop vanaf 19.30 uur, start pub-quiz om 20.00 uur. Groepsgrootte 3-6 personen. Kosten € 5,00 pp inclusief 2 drankjes. Dus kom weer met z`n allen naar deze pub-quiz, het wordt weer gezellig.
Voor de brunch na de dienst op 18 sept kunt u/jij zich opgeven via de lijsten op het prikbord of via de tel.nr van Wilma Visser: 06-10537701, Giny Sulman:06-21641147 en Hilly Popken: 06-11222475
Ook kunt u/jij doorgeven of je iets wilt maken voor de brunch.

Van 17 tot en met 25 september is in het hele land de Vredesweek.

Thema vd week is : “Generatie vrede”
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. En het moet anders!
terug