Uit de kerkenraad

In de nieuwsbrief van 17 maart is de informatie uit de kerkenraadsvergadering van 7 maart al gemeld.
Wel is het goed om ook op deze plaats nog een keer te noemen dat, nu we vacant zijn, via de pastorale ouderlingen Ria Kamps en Albert Lanting voor crisispastoraat een beroep kan worden gedaan op ds. Wina Hordijk.

Daarnaast zullen we de komende weken gemeenteleden benaderen om, samen met de kerkenraad, het beroepingswerk te gaan voorbereiden.

Hopelijk hebben jullie al eens gekeken hebben naar de nieuwe opzet van onze website, te zien op www.PKN-Aalden.nl . De kerkenraad wil ook op deze plaats Gert Stolte heel erg bedanken voor alle jaren waarin hij de website van onze kerk heeft verzorgd. Een klein blijk van onze waardering is inmiddels aan hem overhandigd. Fijn is het dat Hans Jansen voor deze nieuwe website de rol van Gert heeft willen overnemen.

De komende tijd zullen er allicht nog aanvullingen en verbeteringen in de website worden aangebracht. We hopen dat de vernieuwing van de website ook bijdraagt aan de verbetering van de communicatie binnen onze kerk en versterking van onze verbondenheid. Daarnaast is het vanzelfsprekend ook in deze tijd een mooie opstap voor een eerste kennismaking met onze kerk voor buitenstaanders, nieuwkomers en passanten.

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk

 
terug