Uit de kerkenraad

In februari vergaderde de kerkenraad niet, dus daar valt dan ook dit keer niets over te melden.
Verheugend is de opbrengst van de Aktie Kerkbalans. Met elkaar hebben we aan toezeggingen het mooie bedrag van € 60.000,- bijeen gebracht. Dat biedt een prima basis voor alle kerkelijke activiteiten dit jaar en geeft vertrouwen voor de toekomst. Iedereen van harte bedankt voor deze financiële inzet!

De opbrengst van de oud-ijzer actie in december was nog niet gemeld omdat er in januari nog iets moest worden verkocht. Dat is inmiddels gebeurd en de totale opbrengst komt hiermee uit op € 642,- . Een mooi bedrag en dus dik de moeite waard en voor herhaling vatbaar. Dank aan iedereen die heeft ingeleverd en de stille krachten die de verkoop hebben geregeld.

Tot slot nog het mooie bericht dat op 1 maart onze organist Hans de Graaf en Aletta ten Broeke gaan trouwen. Vanaf deze plaats willen we hen alvast van harte geluk wensen, en wie dat ook graag wil doen kan een kaartje sturen naar Aletta ten Broeke en Hans de Graaf, Berkenweg 68, 9471 PZ Zuidlaren.

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk
terug