Uit de kerkenraad

De sluitingsdatum van deze Zandloper valt net voor de kerkenraadsvergadering van 25 april. Daarover valt dus nu nog niets te melden. 
We kijken terug op een mooie invulling van de Stille Week en Pasen met dank aan de liturgiecommissie, de cantorij en Marturia. 

Na vele jaren stopt Tinie van der Stelt als dirigent van de cantorij. We zijn dankbaar voor de grote inzet en toewijding waarmee ze de cantorij heeft geleid. Of en in welke vorm de cantorij onder nieuwe leiding voortgezet kan worden is nog niet duidelijk. De komende maanden zullen verschillende mogelijkheden worden verkend.

De afgelopen weken is hard gewerkt aan het afronden van de jaarrekening 2021. Ook dit jaar is de vastlegging in het financiële systeem van de PKN voor de kerkrentmeesters een lastig karwei gebleken. Maar uiteindelijk komt het altijd wel in orde.

Op 12 mei is er een gemeenteavond gepland waarin we de financiën zullen bespreken. Ook komt dan vanzelfsprekend de voorbereiding van het beroepingswerk aan de orde. De agenda en financiële overzichten van de Diaconie en van de Kerkrentmeesters zullen ongeveer week daarvoor worden verspreid.

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk
terug