Uit de kerkenraad

In de zomer is de kerkenraad niet bijeen geweest. De lopende zaken zijn per mail en in onderling overleg behandeld. Terugkijkend is er dan ook niet zoveel te melden.

In juni ontvingen we de formele goedkeuring van onze jaarrekening 2022, zoals we die hebben besproken op de gemeente-avond op 23 mei.

Vanaf half augustus is de pastorie weer verhuurd voor ongeveer een half jaar. Er zijn wat kleine verbeteringen aangebracht. Een meer uitgebreide opknapbeurt is voorzien na beëindiging van deze verhuurperiode.

Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de intrede dienst van ds Piet Ravensbergen op 3 september in volle gang. We gaan er met elkaar een mooie, feestelijke viering van maken.

De kerkenraad komt op 28 augustus, vlak na de sluitingsdatum voor de kopij van deze Zandloper, bij elkaar dus daarover geen berichtgeving op dit moment.

In deze kerkenraad bespreken we in ieder geval het plan voor de invulling van de maandelijkse woensdagmiddag met activiteiten waarmee we ons als kerk van en voor het dorp willen laten zien. Daarnaast zullen we bespreken hoe we samen met onze nieuwe predikant, invulling kunnen geven aan het seizoen dat voor ons ligt.

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk
terug