Uit de kerkenraad

De kerkenraad van 28 augustus stond vooral in het teken van de intrede van onze nieuwe predikant op 3 september en de eerste nadere kennismaking van Piet Ravensbergen met de kerkenraad.

Op 8 oktober nemen we afscheid van Wim van der Spoel als diaken en zal Inge Markenstein weer verbonden worden aan onze gemeente als ouderling-scriba. We maken er meteen een gemeentezondag waarbij we de gelegenheid hebben om elkaar wat langer te zien en samen te lunchen.

De onderhoudssituatie van de pastorie is in kaart gebracht en op basis hiervan zal een calculatie en planning gemaakt gaan worden voor het opknappen van de woning begin 2024. Met Enexis loopt overleg over de plaatsing van een nieuw netstation op ons terrein, maar er is nog geen definitief voorstel ontvangen van Enexis waarover we kunnen besluiten.

Het plan voor de invulling in dit nieuwe seizoen van de laatste woensdagmiddag van de maand is besproken en als kerkenraad zijn we blij met het initiatief om maandelijks een andere activiteit voor deze ontmoetingsmomenten te organiseren.

Voor de maanden november/december staan ook dit jaar weer een oud-ijzer actie en een fair op het programma. Ook wordt door de diaconie wederom een kerstpakketten-actie georganiseerd.

Naast de vieringen (zoals de Elvisdienst op 1 oktober) zijn de nodige pastoralia besproken.

Ook de planning van bijeenkomsten in de komende maanden is besproken. Zo is er eind oktober een door onze burgemeester georganiseerd overleg over armoedebestrijding waar vertegenwoordigers van alle geloofsgemeenschappen voor zijn uitgenodigd.

Voor het overleg met de Zanddorpen staat in november het onderwerp ‘veilige kerk’ op de agenda. We bespreken dan of en hoe we als Zanddorpen gezamenlijk 1-2 vertrouwenspersonen kunnen aanstellen, zoals dat door de PKN van ons wordt gevraagd.

Namens de kerkenraad,

Hans Hordijk
terug