Uit de kerkenraad

Op 23 oktober is in de kerkenraad het volgende besproken.

Op initiatief van onze burgemeester is er op 31 oktober een overleg met alle geloofsgemeenschappen binnen de gemeente Coevorden met als thema ‘armoedebestrijding’. Vanuit de kerkenraad zullen Piet Ravensbergen en Hans Jansen hier naartoe gaan. In november is er overleg met het moderamen van de kerk van Zweeloo en het halfjaarlijkse overleg met alle Zanddorpen. Van onze kant zal in deze overleggen aandacht worden gevraagd voor de (verdere) onderlinge samenwerking, ook in het licht van het vacant zijn de meeste Zanddorp kerken.

Op 23 november is een gemeenteavond gepland waar we de begrotingen van kerk en diaconie voor 2024 zullen worden gepresenteerd  In de begroting voor de kerk zal ook het nodige (groot) onderhoud van de pastorie worden ingepast. Daarnaast willen we met elkaar verkennen hoe de samenwerking met de Zanddorp kerken verder ontwikkeld kan worden. Ook bespreken graag hoe onze vieringen worden ervaren en welke mogelijkheden voor verdere ontwikkeling we zien en gewenst vinden.

Vooruitkijkend naar de vieringen in 2024 staat er voor 11 februari een ‘koffiedienst’ geleid door ds. Rohaan op de planning. Daarnaast is er weer een door Sleen georganiseerde gezamenlijke viering op Hemelvaartsdag voor alle Zanddorpen waarin, nu Sleen vacant is, Piet Ravensbergen zal voorgaan. Ook willen we samen met de kerk van Zweeloo verkennen of we in de zomer in een mogelijk aangepaste vorm toch ook weer een openluchtdienst kunnen organiseren.

In december wordt een Kerstfair georganiseerd op 9 december. Op die datum kan ook oud ijzer worden ingeleverd. Zie de nadere bericht hierover in de Zandloper. Als kerkenraad zijn we blij dat er ook dit jaar vrijwilligers zijn die daar met enthousiasme hun schouders onder willen zetten.

Met Enexis en onze buren is overeenstemming bereikt over plaatsing van een nieuw netstation aan de achterkant van ons kerkgebouw.

Tot slot zijn we erg blij dat Rob van der Helm het beamerteam komt versterken en dat Bert Visser binnenkort zal aantreden als diaken; daarmee is de diaconie weer op sterkte. Wanneer de bevestiging van Bert kan plaatsvinden is afhankelijk van de agendamogelijkheden. Berichtgeving hierover volgt later.

Namens de kerkenraad,
Hans Hordijk
terug