Uit de kerkenraad

In de eerste vergadering in het nieuwe jaar op 22 januari heeft de kerkenraad het volgende besproken.

De Aktie Kerkbalans is gestart en we hopen en vertrouwen op een goed resultaat.

De uitwerking en eventuele actualisatie van het meerjarig beleidsplan van onze kerk zou jaarlijks moeten plaatsvinden in de vorm van werkplannen voor de verschillende kerkelijke activiteiten. De afgelopen jaren is daar onvoldoende aandacht aanbesteed, maar voor 2024 zijn nu de werkplannen per werksoort door de kerkenraad besproken en vastgesteld. Na enige redactionele aanpassingen zullen de werkplannen binnenkort op de website worden gepubliceerd.

Nu de huidige huurder van de pastorie per eind februari vertrekt zal in maart worden gestart met de uitvoering van het nodige onderhoud aan de woning.

Het College van kerkrentmeesters krijgt versterking met het aantreden van Martin Haan als boekhouder; de komende tijd wordt hij ingewerkt.

De mogelijkheid om in de zomerperiode als Zanddorpen een deel van de vieringen gezamenlijk te gaan doen, is in het Zanddorpenoverleg op 14 januari besproken. In enkele dorpen was nog nader overleg binnen de kerkenraad nodig, dus er is nog geen concrete uitkomst. We zullen zien of een mogelijk beperkte invulling voor de zomer van 2024 nog gaat lukken en in ieder geval streven we naar een verdere invulling van dit plan in 2025.

Het gesprek over mogelijkheden voor verdere samenwerking als Zanddorpen, met suggesties door de regiopredikant namens de Classis, moest vanwege de weersomstandigheden worden verplaatst naar begin maart.

Als kerkenraad zijn we blij met de invulling van de maandelijkse woensdagmiddag bijeenkomsten, zoals die zich in de afgelopen periode heeft ontwikkeld, en in dit nieuwe jaar wordt voortgezet. Zie de berichtgeving hierover elders in de Zandloper. Ga ook eens kijken op de woensdagmiddag, van harte aanbevolen!

Uit Dalen ontvingen we het goede bericht dat op 11 februari Ds. P.J. de Buck bevestigd zal worden als predikant. Fijn om te horen dat men zo snel een nieuwe predikant heeft kunnen vinden voor de kerk in Dalen.

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk
terug