Uit de kerkenraad

In de afgelopen periode is de kerkenraad niet bij elkaar gekomen, dus daarom dit keer vooruitkijkend enkele korte berichten.

Gemeenteavond 23 mei
Op 13 mei verwachten we in de kerkenraad de jaarstukken 2023 te kunnen bespreken, die vervolgens op 23 mei tijdens de gemeenteavond worden gepresenteerd. Agenda en stukken zullen in een extra nieuwsbrief worden verspreid.

Openluchtdienst op 1 september
Samen met de kerk in Zweeloo organiseren we op 1 september een openluchtdienst. We mogen dan in Zweeloo gebruik maken van de opgebouwde voorzieningen voor de uitvoering van de Vlinderprinses. De komende tijd zal de invulling van deze viering worden uitgewerkt en vindt nadere afstemming plaats met de organisatie van de Vlinderprinses over de concrete uitvoering. Als kerken van Zweeloo en Aalden zijn we erg blij met de mogelijkheid die ons door de projectorganisatie van de Vlinderprinses wordt geboden en we verheugen ons nu al op een mooie bijeenkomst waar we ook de andere Zanddorpen voor zullen uitnodigen.
In de afgelopen periode is de kerkenraad niet bij elkaar gekomen, dus daarom dit keer vooruitkijkend enkele korte berichten.

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk
terug