Uit de kerkenraad

Op 14 november is in de kerkenraad het volgende besproken.

Aanstelling Beroepingscommissie
De kerkenraad heeft ingestemd met de voorgestelde samenstelling van de beroepingscommissie en de inhoudelijke accenten die van belang zijn bij het zoeken naar een nieuwe voorganger. In de nieuwsbrief van 15 november zijn de gemeenteleden hierover geïnformeerd en op de gemeenteavond van 24 november is een en ander toegelicht.

Begrotingen 2023 van Kerk en Diaconie
De ingediende begrotingen zijn kort toegelicht en goedgekeurd voor bespreking op de gemeenteavond.

Naamswijziging van onze kerk
In de kerkenraad en op een gemeenteavond is afgelopen jaar gesproken over een mogelijke naamswijziging van onze kerk. De huidige officiële naam is Gereformeerde Kerk Zweeloo (PKN), te Aalden. We zouden dit graag willen wijzigen in ‘Protestantse Gemeente Aalden (PKN). Dit voorstel is besproken met de Hervormde Gemeente in Zweeloo en zij hebben geen bezwaar tegen dit voorstel. Met deze verklaring van geen bezwaar zetten we nu de volgende stap in de vorm van een formele aanvraag tot naamswijziging bij het Breed Moderamen van de Classis Groningen/Drenthe. We hopen dat na verkregen goedkeuring door de PKN deze wijziging in 2023 doorgevoerd kan worden.

Vacatures!
Naast de al langer bestaande behoefte aan iemand die de kerkrentmeesters op financieel-administratief gebied kan ondersteunen, zoeken we ook een secretaris voor de Diaconie. Daarnaast zullen we, vooruitkijkend naar seizoen 2023-2024, het komend half jaar ook vervanging gaan zoeken voor mensen die in de zomer de kerkenraad gaan verlaten.

Overige punten
Over de vieringen in december, de Winter-Kerst-Fair, en de kerstpakketten actie samen met de kerk van Zweeloo, is elders in de Zandloper de informatie opgenomen.

We wensen iedereen gezegende Kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk
 
terug