Uit de kerkenraad

Omdat de kerkenraad deze maand plaatsvindt vlak na de sluitingsdatum voor de kopij van de Zandloper, zijn er maar een paar korte berichten.

Allereerst en meest belangrijk is dat, zoals ook al is afgekondigd op zondag 12 maart, ds. Piet Ravensbergen het door ons uitgebrachte beroep heeft aangenomen. We zijn blij en dankbaar dat we zo vlot een nieuwe voorganger hebben kunnen vinden, en hij natuurlijk ook ons gevonden heeft!
Deze dagen wordt de stapel paperassen klaargemaakt voor de berichtgeving aan de classis over de uitkomst van het beroepingswerk. Formeel moeten we de goedkeuring van deze ‘aanvraag voor approbatie’ nog afwachten maar we voldoen aan alle vereisten dus dat zien we met vertrouwen tegemoet.

Voor de beroepingscommissie zit het werk er nu op. Ook op deze plaats onze hartelijk dank voor al het goede werk wat zij hebben verricht.
We kijken nu vooruit naar de start van onze nieuwe voorganger in onze gemeente. Dat wordt na de zomer. Op 3 september zal in een speciale middagviering ds. Ravensbergen aan onze gemeente worden verbonden. Een mooie manier om te starten met het nieuwe kerkelijke seizoen!

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk 
terug