Uit de kerkenraad

Op 27 maart vergaderde de kerkenraad. Inmiddels zijn we bijna een maand verder. Hieronder dan ook een korte weergave van wat er werd besproken, aangevuld met actuele informatie.

Het zal sommigen al wel zijn opgevallen dat de pastorie vanaf begin april weer is verhuurd. Ruth Ellen en haar gezin wonen er tijdelijk, nu hun huis wordt verbouwd. Dat zal naar verwachting voor een maand of drie zijn. Daarna is een (bescheiden) opknapbeurt voorzien zodat de woning wat aantrekkelijker wordt voor toekomstige huurders.

Op 27 maart is zoals gebruikelijk stilgestaan bij pastorale aandachtspunten en het overlijden van Roelie Manting. Vooruitkijkend naar volgens seizoen is aandacht besteed aan de vacatures die dan ontstaan. Hoopgevend is dat er na de zomer naar verwachting een nieuw scriba zal aantreden.

Goed om te melden is dat op 31 maart door het Breed Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe positief is beslist op onze aanvraag voor approbatie. Hiermee zijn alle formaliteiten geregeld en kunnen we ons richten op de verbinding van ds. Piet Ravensbergen aan onze gemeente in een middagviering op 3 september. De ochtendviering voor die zondag komt dan te vervallen.

Op 23 december werd de naamswijziging van onze kerk goedgekeurd. Wat we toen niet konden voorzien is dat op aangeven van de beslissing van de Classis, dit op landelijk niveau tot een volledige blokkade heeft geleid van ons gebruik van het landelijke financiële systeem (FRIS). Dat probleem is nog niet opgelost, hoewel er wel aan wordt gewerkt door de mensen in het Dienstencentrum van de PKN. Omdat daardoor ook onze gegevens voor de jaarrekening 2022 niet konden worden verwerkt, is besloten de gemeentevergadering uit te stellen naar 23 mei. Inmiddels lijkt er zicht op een (nood)oplossing en hopen we op 23 mei de jaarrekening te kunnen behandelen. De agenda en stukken zullen omstreeks 16 mei verspreid worden.

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk
terug