Zand-ster deze maand


Hemelvaart

Vanaf een aardse bergtop
ontsteeg Hij ons, om hogerop
verheerlijkt voort te leven.
Hij raakte los van plaats en tijd,
zijn handen zegenend gespreid,
zijn hoofd als vorst geheven.
Het was of Hij ons achterliet
als wezen, maar dat klopt niet.
We bleken Koningszonen.
Goed was het dat Hij afscheid nam:
Hij heeft Zijn Geest gestuurd. Hij kwam
voor altijd in ons wonen.

Arie Maasland


PS: Aalden is een zgn. 'zand-dorp', zie ook het regionale kerkblad De Zandloper

terug