Kerkenraad

De leden van de kerkenraad zijn ambtsdragers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor alles wat er in de kerk gebeurt. De ouderlingen zijn vooral belast met de kerkdiensten en het pastoraat. De kerkrentmeesters gaan over de financiën en het kerkgebouw. De diakenen zijn actief in kerkdiensten en bieden hulp aan mensen die deze nodig hebben.

Onze kerkenraad bestaat uit 6 ouderlingen, 4 diakenen alsmede de predikant. Ongeveer 8 keer per jaar vergadert de kerkenraad.

Contactpersoon voor de kerkenraad is de scriba.
Mail adres van de kerkenraad:
kerkenraad@pkn-aalden.nl 

De huidige samenstelling:

Voorzitter : Hans Hordijk
Ouderling scriba : Inge Markenstein
Ouderling kerkrentmeester : Meindert Smid
Ouderling pastoraat : Ria Kamps
Ouderling pastoraat : Albert Lanting
Ouderling Vieren : Hilly Popken
Diaken : Sandra Lanting
Diaken : Hans Jansen
Diaken : Bert Visser
Diaken : Foekje Haan
     
Predikant : Piet Ravensbergen


Vacatures:
We missen op dit moment een jeugdouderling.

terug