PKN Aalden, nieuwsbrief 15 februari 2023
In deze nieuwsbrief de uitnodiging voor de gemeente-avond op 1 maart en daarnaast nog enkele berichten uit de kerkenraad van 6 februari.


Gemeente-avond 1 maart - 19.30u

Op 12 februari heeft, nadat ds. Ravensbergen bij ons is voorgegaan, de beroepingscommissie een tweede gesprek gevoerd met deze sollicitant. Gezamenlijk is geconcludeerd dat er een goede aansluiting is tussen de kwaliteiten van deze voorganger en het profiel waarmee de beroepingscommissie, in opdracht van de kerkenraad, de zoektocht naar een nieuwe voorganger is begonnen. Op de gemeente-avond wordt een toelichting gegeven op de werkzaamheden van de beroepingscommissie in de afgelopen tijd.

De agenda ziet er als volgt uit:
  • Opening
  • Presentatie van bevindingen van de beroepingscommissie en toelichting op de voordracht van ds. Ravensbergen, thans predikant te Wilnis.
  • Gelegenheid voor het stellen van vragen aan ds. Ravensbergen.
  • Bespreking van de geschiktheid van deze sollicitant voor onze gemeente.
  • Schriftelijke stemming over het voorstel om een beroep uit te brengen op ds. Ravensbergen
  • Bij een positief besluit volgt een nadere kennismaking ds. Ravensbergen
  • Afsluiting

Iedereen van harte welkom op deze, voor onze gemeente, belangrijke bijeenkomst!


Uit de kerkenraad

Op 6 februari heeft de kerkenraad de stand van zaken van het beroepingswerk op dat moment en de planning van een gemeenteavond uitgebreid besproken. Toen is afgesproken dat als ook het tweede gesprek met de gevonden kandidaat-voorganger positief verloopt, er op 1 maart een gemeente-avond komt om de voordracht van deze predikant aan de gemeente voor te leggen.

Daarnaast is door de kerkrentmeesters gemeld dat de pastorie per april voor enkele maanden is verhuurd aan Ruth Ellen en Thomas Uttly, Kerkstraat 5 in Aalden, die hun eigen huis gaan verbouwen.

Het beleidsplan van onze gemeente voor de periode 2023-2027 is vastgesteld; klik hier om het te lezen.

Op 16 april wordt in samenwerking met het Leger des Heils uit Emmen een bijzondere viering georganiseerd. Nadere informatie volgt tegen die tijd in de Zandloper. Voor 2024 wordt geprobeerd een viering over het leven van Martin Luther King naar Aalden te halen. Ja, we kijken soms wat verder vooruit!

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk
 
Vraag van de bloemengroep
De bloemengroep mag in het “wilde” bloemenperkje tussen de pastorie en de Drieklank snijbloemen planten/poten voor eigen gebruik in kerk en Drieklank.
Misschien heeft u een paar dahlia knollen over? En wilt u die delen ….....
je mag ze brengen of geef het even door dan komt een van ons ze bij u halen.