Uit de kerkenraad

Op 19 december is in de kerkenraad het volgende besproken.

Gemeenteavond 24 november
Het verslag van de gemeenteavond is besproken. Klik hier om het verslag te lezen.

Begrotingen 2023
Op basis van de bespreking op de gemeenteavond heeft de kerkenraad formeel de begrotingen van kerk en diaconie vastgesteld zodat ze ingediend kunnen worden bij de classis.

Beroepingswerk
De beroepingscommissie is aan de slag en de vacature is geplaatst op de PKN website:
Klik hier voor vacature op PKN website
en op onze eigen website:
Klik hier voor beroepingswerk-info
Belangstellenden wordt gevraagd te reageren voor 20 januari. 
Graag ontvangt de beroepingscommissie ook van onze gemeenteleden namen van predikanten die mogelijk zouden kunnen passen bij onze gemeente. De beroepingscommissie zal vervolgens nagaan of er bij deze predikanten belangstelling bestaat voor een gesprek over onze vacature.

Naamswijziging van onze kerk
Ons voorstel voor naamswijziging is in behandeling bij het Breed Moderamen van de Classis Groningen/Drenthe en we moeten de reactie nu afwachten.
N.b. Op 23 december ontvingen we het bericht dat het Breed Moderamen heeft ingestemd met ons voorstel en de officiële naam van onze kerk is dan ook per 23 december Protestantse Gemeente Aalden. 

Vacatures!
Helaas heeft onze scriba, Jacqueline Tichelaar, haar werkzaamheden als scriba moeten beëindigen. De combinatie met haar werkzaamheden in het ziekenhuis in Zwolle was een te zware belasting. Binnen de kerkenraad vangen we voorlopig de scriba-werkzaamheden samen op. 
We kijken met zorg naar de al langer bestaande vacatures en de situatie die deze zomer gaat ontstaan door het aftreden van ambtsdragers die hun termijn erop hebben zitten. Het gaat om de volgende functies: één pastorale ouderling, één ouderling vieren, een scriba voor de kerkenraad en een scriba voor de diaconie, twee kerkrentmeesters (één financiële administratie en één penningmeester), één archivaris, en een voorzitter kerkenraad.
We doen een dringende oproep aan onze gemeenteleden om suggesties te doen voor de invulling van al deze vacatures!

Overige punten
We zijn blij verrast met de hoge opbrengst van zowel de oud-ijzer actie als de fair die op 17 december is gehouden. 
Ook de kerspakkettenactie van de diaconie verloopt voorspoedig, er is al veel binnengebracht en ook in geld al flink gedoneerd.
Al met al zijn dit mooie lichtpuntjes naast de zorgen om oorlog en stijgende kosten voor energie en levensonderhoud. Als geloofsgemeenschap gaan we dan ook met vertrouwen en goede moed het nieuwe jaar in.

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk 
terug